Telefoneer bij voorkeur tussen 9  en 16u30 uur (woe tussen 9 en 12u30).
De praktijkassistente kan dan voor u een afspraak maken, een huisbezoek noteren of een boodschap doorgeven aan één van de artsen.
Gelieve de telefonische contacten met de arts zelf te beperken tot het strikt noodzakelijke. Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend, zowel voor arts als patiënt!