Een VOORSCHRIFT mag enkel worden afgeleverd als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk of bij een huisbezoek. We mogen dus geen telefonisch
aangevraagde voorschriften afleveren. Voor een vernieuwing van belangrijke medicatie zoals voor de behandeling van de bloeddruk, cholesterol, suiker, de pil,… komt u best op raadpleging. Maak daarom tijdig een afspraak met uw huisarts. Er worden u voldoende voorschriften meegegeven tot een volgende controle vereist is.

Voor het invullen van FORMULIEREN en ATTESTEN is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook daarvoor op raadpleging te komen. Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)
Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Indien uw GMD wordt beheerd in onze praktijk, betaalt u bij alle artsen van de praktijk minder remgeld.
Bij een verwijzing kunnen we de noodzakelijke gegevens uit dit dossier meegeven.

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING
De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie: http://www.patientconsent.be