LAATSTE RICHTLIJNEN CORONA

Op advies van de Nationale veiligheidsraad mogen huisartsen opnieuw niet-dringende zorg verlenen. Om alles voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij u met onderstaande adviezen rekening te houden.

Wij zullen uitsluitend patiënten die geen COVID-19 verdachte symptomen vertonen op raadpleging mogen zien. Bij klachten zoals hoesten, koorts, pijn op de borstkas, neusloop, kortademigheid, keelpijn, extreme vermoeidheid, spierpijn, misselijkheid, diarree, geur- of smaakverlies, of wanneer u twijfelt of een consult is toegestaan, vragen wij u om telefonisch met ons contact op te nemen:014 26 03 88. Voor alle andere consultaties mag u terug online een afspraak maken als er een vrij is.

De praktijk wordt dagelijks grondig gereinigd. Was thuis uw handen voor en na uw bezoek aan onze praktijk. Bedek uw mond en neus met een mondmasker of sjaal. U kan uw handen ontsmetten wanneer u binnenkomt in de praktijkruimte bij de arts.

We proberen het aantal patiënten in de wachtzaal zoveel mogelijk te beperken. Kom bij voorkeur alleen. Kinderen en zorgbehoevenden mogen begeleid worden door maximaal 1 persoon. Houd 1,5 meter afstand van anderen. Kom op tijd  naar de raadpleging. Indien u te vroeg bent wacht u best nog even in de auto.

Voor niet strikt medische vragen verwijzen we u door naar de informatie site van de overheid www.info-coronavirus.be of op www.sciensano.be

 

EEN AFSPRAAK MAKEN KAN:

Een afspraak maken kan:

-Telefonisch op het nummer 014 26 03 88 (in de voormiddag) 

-Online via deze website:
*Via de knop GROEPSOVERZICHT "Maak afspraak" waar u kan zien bij welke arts u die dag een afspraak kan boeken.
*Via de knop "Maak afspraak" bij de ARTS van uw keuze, waar u een weekoverzicht te zien krijgt van de vrije afspraken voor die arts.

Heeft u een DRINGEND MEDISCH PROBLEEM en vindt u online geen gepaste afspraak meer, neem dan zeker telefonisch contact met ons op het nummer 014 26 03 88. Voor acute, dringende zaken proberen we u dan een oplossing aan te bieden.

Per afspraak worden voor u 15 minuten gereserveerd. In volgende gevallen maakt u best een dubbele afspraak:
-Indien u komt voor een onderzoek in het kader van een schuldsaldoverzekering, waarbij documenten moeten worden ingevuld.
-Indien u komt voor een uitstrijkje, een langer gesprek, ...
-Als u met meerdere personen komt, maak dan ook meerdere afspraken.

Indien u een afspraak wenst te annuleren, doe dat dan zo snel mogelijk. Bij niet tijdig annuleren kan een verzuimvergoeding worden aangerekend! 

-Aan medisch afgevaardigden vragen we om enkel telefonisch een afspraak te boeken via ons secretariaat: 014 26 03 88 (in de voormiddag!)

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken  zijn bij voorkeur in de voormiddag aan te vragen op het nummer  014 26 03 88Vermeld steeds duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Een korte omschrijving van uw probleem kan nuttig zijn.

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen, dit wil zeggen minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn minder optimaal bij een huisbezoek.

MEDISCH AFGEVAARDIGDEN

Aan medisch afgevaardigden vragen we om enkel telefonisch een afspraak te boeken via ons secretariaat: 014 26 03 88 (in de voormiddag!)

ENKELE TIPS

-Verwittig tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen !!!

-Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig hebt, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven.

-Voor een verlenging van arbeidsongeschiktheid maakt u ook steeds een afspraak.

-Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie, tijd en inbreng van de patiënt nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

-Voor de behandeling van een medisch probleem of een bespreking van onderzoeksresultaten maakt u best een afspraak.