HUISARTSENTEAM WIEKEVORST
Dr. Edmond Vercammen
Dr. Gert Verhaegen
Dr. Willem Vercammen
Dr. Astrid Gils
 


 

LAATSTE RICHTLIJNEN CORONA 

Op advies van de Nationale veiligheidsraad mogen huisartsen opnieuw niet-dringende zorg verlenen. Om alles voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij u met onderstaande adviezen rekening te houden.

Wij zullen uitsluitend patiënten die geen COVID-19 verdachte symptomen vertonen op raadpleging mogen zien. Bij klachten zoals hoesten, koorts, pijn op de borstkas, neusloop, kortademigheid, keelpijn, extreme vermoeidheid, spierpijn, misselijkheid, diarree, geur- of smaakverlies, of wanneer u twijfelt of een consult is toegestaan, vragen wij u om telefonisch met ons contact op te nemen:014 26 03 88. Voor alle andere consultaties mag u terug online een afspraak maken als er een vrij is.

De praktijk wordt dagelijks grondig gereinigd. Was thuis uw handen voor en na uw bezoek aan onze praktijk. Bedek uw mond en neus met een mondmasker of sjaal. U kan uw handen ontsmetten wanneer u binnenkomt in de praktijkruimte bij de arts.

We proberen het aantal patiënten in de wachtzaal zoveel mogelijk te beperken. Kom bij voorkeur alleen. Kinderen en zorgbehoevenden mogen begeleid worden door maximaal 1 persoon. Houd 1,5 meter afstand van anderen. Kom op tijd  naar de raadpleging. Indien u te vroeg bent wacht u best nog even in de auto.

Voor niet strikt medische vragen verwijzen we u door naar de informatie site van de overheid www.info-coronavirus.be of op www.sciensano.be

 

 De juiste zorg voor elke patiënt is voor ons van het grootste belang. Dat betekent dat we voor ieder van u voldoende tijd willen uittrekken om u in de beste omstandigheden te kunnen behandelen. Daarbij zijn permanente bijscholing en overleg absoluut noodzakelijk. Ons samenwerkingsverband maakt het makkelijker om dat te doen, zonder dat we ons zorgen hoeven te maken dat u als patiënt daar hinder van ondervindt. 

Dankzij het globaal medisch dossier zijn alle artsen in onze praktijk steeds op de hoogte van uw volledige dossier. U kan uiteraard vrij kiezen door welke arts u wenst behandeld te worden, maar in sommige omstandigheden (spoedgevallen, afwezigheid van een arts, volzette agenda) kan het echter gebeuren dat u geholpen wordt door een andere arts dan de arts van uw keuze.

NIEUWS  

Onze huisartsenpraktijk is officieel erkend als opleidingspraktijk.

Sinds 1 september 2018 is dokter Astrid Gils werkzaam in onze praktijk. Zij is afgestudeerd als arts in 2018 en zal zich in onze praktijk verder specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Wij wensen haar veel succes!
(Meer informatie hierover kan u terugvinden bij “PRAKTIJKINFO”) 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID - 014 26 03 88

Telefoneer bij voorkeur tussen 9  en 12 uur, de praktijkassistente kan dan voor u een afspraak maken, een huisbezoek noteren of een boodschap doorgeven aan één van de artsen.
Gelieve de telefonische contacten met de arts zelf te beperken tot het strikt noodzakelijke. Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend, zowel voor arts als patiënt!
Voor de behandeling van een medisch probleem of een bespreking van onderzoeksresultaten maakt u best een afspraak. 

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor zwaar zieke en minder mobiele patiënten. Wij vragen u met aandrang om zo veel mogelijk op consultatie te komen. In onze praktijkruimtes kunnen we u namelijk in de beste omstandigheden onderzoeken en behandelen. 

Huisbezoeken worden bij voorkeur in de voormiddag aangevraagd op het nummer 014/26 03 88. Vermeld steeds duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Een korte omschrijving van uw probleem kan nuttig zijn.

 EEN AFSPRAAK MAKEN

Voor informatie over het maken van een afspraak, kijk bij” AFSPRAKEN” 

VAKANTIE

Wil je weten  welke huisarts afwezig is, kijk bij “VAKANTIE & WEETJES” 

WACHTDIENST 

Regio Heist-op-den-Berg 
Op WEEKDAGEN (van 19u tot 8u ’s morgens):
Bij dringende medische problemen belt u uw huisarts. Als deze niet beschikbaar is, kan u steeds de huisarts met wachtdienst bereiken op het nummer: 0900/200 02 

Tijdens het WEEKEND (van vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u) en op FEESTDAGEN (vanaf 19u de avond vóór de feestdag, tot 8u ’s ochtends na de feestdag):
Voor dringende medische problemen kan u in de huisartsenwachtpost terecht. Er is een team van artsen aanwezig om u te helpen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. 

Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg
Indien u zich niet kan verplaatsen, belt u naar het nummer 0900 / 200 02 
 

 

Omliggende regio’s:
Wachtdienst regio Zuiderkempen         014 / 22 22 00 

Wachtdienst regio Palieterland             0900 / 70 212

Wachtdienst regio Mechelen                1733

BIJ LEVENSBEDREIGENDE PROBLEMEN  Bel 112 ! 

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Antigifcentrum                070 245 245 

Wachtdienst Apotheker    0903 99 000  of raadpleeg www.apotheek.be  

Wachtdienst Tandarts       0903 39 969